Aktualności

Kwalifikacja wojskowa

W dniach 11-14 października 2021 roku w AQUA Centrum ul. Hallera 2 w Kościerzynie została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Kościerzyna. Wezwanych do kwalifikacji było 111 mężczyzn urodzonych w 2002 roku,  2 mężczyzn z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „B” i 22 mężczyzn, którzy nie stawili się w latach ubiegłych.

Każda z osób, która stawiła się do kwalifikacji została przebadana przez Powiatową Komisję Lekarską, gdzie uzyskała odpowiednią kategorię zdrowia uprawniającą, bądź nie do służby wojskowej. Podobnie jak w ubiegłym roku służba wojskowa w czasie pokoju jest nieobowiązkowa, a skorzystać z niej mogą osoby, które otrzymały kategorię „A”, bądź z kategorią „D” w Wojskach Obrony Terytorialnej. Aż 89 osób otrzymało kategorię zdrowia „A”, co jest bardzo dobrym zwiastunem, że mamy gro zdrowych mężczyzn. Na uwagę zasługuje ochotnicze stawiennictwo młodej kobiety, która jako jedyna dobrowolnie poddała się kwalifikacji wojskowej, co dało jej możliwość dalszego kontynuowania kariery związanej z Siłami Zbrojnymi RP. 12 kwalifikantów zapisało się w zeszycie przedstawiciela WKU do odbycia służby przygotowawczej, która trawa 4 tygodnie, a po jej odbyciu można starać się o podpisanie kontraktu z jednostką wojskową i pracować w zawodzie żołnierza.

Pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej pełnili: lek. Med. Arkadiusz Błaszczyk – Przewodniczący, średni personel medyczny Bożena Machut – członkini Komisji oraz Tomasz Gierszewski – pracownik Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Każdemu z kwalifikantów zostało wydane orzeczenie lekarskie oraz książeczka wojskowa. Trzeba pamiętać, że książeczki wojskowej nie można wywozić za granicę Państwa i na co dzień nie nosić jej nie potrzebnie z innymi dokumentami tożsamości. Najlepiej ją schować w domu, żeby się nie niszczyła. Przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku była Inspektor Anna Taflińska – Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz ze strony Wójta Gminy Kościerzyna – pracownik Urzędu Gminy Przemysław Ostrowski.

Do kwalifikacji wojskowej byli oddelegowani również mundurowi żołnierze: chor. mar. Łukasz Tłuczek z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni i starszy marynarz Marcin Polewski z Dywizjonu Okrętów Wsparcia Gdynia, którzy odpowiadali na pytania, jak zostać żołnierzem.

Osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji mają możliwość uregulowania stosunku do służby wojskowej przychodząc na Komisję na ul. Hallera 2 w Kościerzynie, organizowaną przez inne gminy powiatu kościerskiego w terminie do dnia 28 października 2021 roku. Jeżeli tego nie uczynią mogą narazić się na sankcje w postaci skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego, za co grozi kara do 5000zł. Przez cały rok można zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku na Trakt Św. Wojciecha 253, gdzie Komendant wyznaczy termin i miejsce indywidualnej możliwości stawienia się przed Komisją.

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej