Aktualności

Laptopy trafiają do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W bieżącym tygodniu trwa wydawanie laptopów zakupionych przez gminę Kościerzyna ze środków finansowych pozyskanych w ramach programu „Granty PPGR”. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie w rozwoju cyfrowym dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

123 laptopy z niezbędnym oprogramowaniem trafią do uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących gminę Kościerzyna, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali niegdyś w zlikwidowanym PGR. Pierwsi mieszkańcy odebrali już swój sprzęt, a kolejni będą sukcesywnie informowani o terminie odbioru. Akcja zostanie zakończona do dnia 18 listopada br.

W przekazywaniu sprzętu uczestniczyli wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski i oraz jego zastępca Grzegorz Świtała.

Jest to kolejny przykład dobrze zainwestowanych pieniędzy wyrównujących dysproporcje między mieszkańcami miast i wsi. Mamy nadzieję, że zakupione laptopy przysłużą się do rozwoju naszych młodych mieszkańców, a do gier i rozrywki będą służyły tylko sporadycznie. Dobrego użytkowania i bezawaryjności życzymy wszystkim użytkownikom.

Grzegorz Świtała – wicewójt gminy Kościerzyna

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej