Aktualności

LOT „Serce Kaszub” podsumowuje i planuje

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Zostało ono zorganizowane w celu podsumowania zeszłorocznej działalności oraz ustalenia planu działań na 2023 rok.

LOT „Serce Kaszub” jest stowarzyszeniem, które powstało w 2011 roku, w celu promocji turystyki i rekreacji na Ziemi Kościerskiej. Członkami są samorządy, instytucje i podmioty z branży turystycznej czynnie wspierające rozwój turystyki.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się 23 lutego. Członkowie organizacji zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności w 2022 roku, podjęli uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu działań i planu finansowego oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Przedstawiony został również merytoryczny plan działalności LOT „Serce Kaszub” na rok 2023. Organizacja konsekwentnie będzie stawiać na turystykę kulturowa i etniczna, w tym promowanie kaszubskiego dziedzictwa kultury, szczególnie tradycji i kuchni kaszubskiej. W swoich działaniach będzie starała się ukazać odmienność regionu poprzez m.in. współpracę z twórcami ludowymi czy promowanie wydarzeń kulturalnych, tym samym podnosić atrakcyjność serca Kaszub. Celem w 2023 roku celem ma być promocja turystyki religijnej – promowanie wydarzeń o charakterze religijnym oraz obiektów sakralnych w powiecie kościerskim. W tematach wiodących ujęta została również turystyka przyrodnicza i aktywna – wpisująca się w trend zdrowego trybu życia i turystyki zrównoważonej.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej