Aktualności

LOT „Serce Kaszub” podsumowuje i planuje

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Zostało ono zorganizowane w celu podsumowania zeszłorocznej działalności oraz ustalenia planu działań na 2023 rok.

LOT „Serce Kaszub” jest stowarzyszeniem, które powstało w 2011 roku, w celu promocji turystyki i rekreacji na Ziemi Kościerskiej. Członkami są samorządy, instytucje i podmioty z branży turystycznej czynnie wspierające rozwój turystyki.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się 23 lutego. Członkowie organizacji zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności w 2022 roku, podjęli uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu działań i planu finansowego oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Przedstawiony został również merytoryczny plan działalności LOT „Serce Kaszub” na rok 2023. Organizacja konsekwentnie będzie stawiać na turystykę kulturowa i etniczna, w tym promowanie kaszubskiego dziedzictwa kultury, szczególnie tradycji i kuchni kaszubskiej. W swoich działaniach będzie starała się ukazać odmienność regionu poprzez m.in. współpracę z twórcami ludowymi czy promowanie wydarzeń kulturalnych, tym samym podnosić atrakcyjność serca Kaszub. Celem w 2023 roku celem ma być promocja turystyki religijnej – promowanie wydarzeń o charakterze religijnym oraz obiektów sakralnych w powiecie kościerskim. W tematach wiodących ujęta została również turystyka przyrodnicza i aktywna – wpisująca się w trend zdrowego trybu życia i turystyki zrównoważonej.

Aktualności

Święto piosenki obcojęzycznej w Wielkim Klinczu

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie udało się!!! 27.03.2023 r. odbył się już po raz dwunasty Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, na którym stawiło się sześć szkół z Powiatu Kościerskiego. Poziom uczestników był zdumiewający!

Więcej

Budynek C Urzędu Gminy stanie się łatwiej dostępny

Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny podejmie przebudowy wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna. Celem jest dostosowanie tego miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do końca maja.

Więcej

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Nowego Klincza

W dniu 22 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w Starej Kiszewie. Z turnieju po ciężkich meczach wywieźliśmy dwa pierwsze miejsca.

Więcej