Aktualności

na zdjęciu uczestnicy przedstawienia

Łubiana – historia Kaszub na festynie

W minioną niedzielę w Zespole Kształcenia w Łubianie odbył się festyn rodzinny. Podczas imprezy uczniowie szkoły wspólnie z członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. w Łubianie wykonali przedstawienie teatralne pt. „Czas z Kaszubskimi Książętami”.

Aktorzy na scenie zaprezentowali postacie władców Kaszub od Mściwoja I przez Świętopełka Wielkiego, Sambora oraz Mściwoja II. Publiczność zgromadzona na przedstawieniu dowiedziała się, kto użył jako pierwszy z władców herbu Kaszub – był nim książę Tczewski Sambor II. Aktorki występujące na scenie odgrywały role żon córek obrazując ich wpływ na życie Pomorza i Kaszub. Na zakończenie wszyscy widzowie, którzy oglądali widowisko, wzięli udział w quizie (na telefonie) utrwalając wiedzę przekazaną podczas przedstawienia.

To przedstawienie mogło się odbyć dzięki grantowi Powiatu Kościerskiego oraz wsparciu wielu instytucji firm i ludzi. Mamy nadzieję, że przedstawienie trafi do wielu szkół na terenie naszego powiatu, gdzie w łatwy i czytelny sposób najmłodsi mieszkańcy Kaszub poznają własną historię i to, że Kaszuby były kiedyś niezależnym księstwem.

Nadesłane: P. Kwidziński

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej