Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô

W dniach 2-3 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 50 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Uczestnicy konkursu mieli zadanie przeczytania wylosowanych tekstów w języku kaszubskim, pochodzących z następujących książek:

 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. I-II: Janusz Mamelski, Żëcé dzecy (wiersze: Krótczé nóżczi, Dëchë, Pérotka, ZOO)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. III-IV: J. Mamelski, Jantarowi skôrb (legendy: Stolemë, Tamòwô Góra, Złoti mańtel ksãca Swiãtopôłka)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. V-VI: J. Samp, Zaklęta stegna / Zaklãtô stegna, Gduńsk [2017], (Za co bòcón béł ùkôróny, Blëzniãta i jich zwierzãta, Zemsta krôsniãtów, Jak Mack królóm pòmôgôł)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII: B. Bork, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejrowò 2002 (opowiadania: Blizë, Grzëbë, Kamienie, Mòdrôk, Mòrze, Piôsk, Spiéwë, Wid)

Komisja w składzie: Dariusz Majkowski, Urszula Grulkowska-Tuszkowska, Katarzyna Knopik i Krystyna Freda nie miała łatwego zadania. Uczniowie prezentowali wysoki poziom znajomości języka kaszubskiego, świetnie czytali intepretując wylosowane utwory.

Ostatecznie, po długich naradach, zdecydowano się przyznać następujące miejsca:

Klasy I-II:

 1. Marta Zabrocka
 2. Ksenia Zaborowska
 3. Aleksander Gajecki
 4. Wyróżnienie: Michalina Kropidłowska

Klasy III-IV:

 1. Patrycja Kloskowska
 2. Aleksandra Walińska
 3. Antonina Benet
 4. Wyróżnienie: Karina Kwidzińska

Klasy V-VI:

 1. Zofia Drewczyńska
 2. Roksana Głodowska
 3. Maja Perszewska
 4. Wyróżnienie: Zofia Bławat

Klasy VII-VIII:

 1. Paulina Majkowska
 2. Olga Tomaczkowska
 3. Adrian Olszewski
 4. Wyróżnienie: Adam Klasa

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii będą reprezentować Gminę Kościerzyna w eliminacjach powiatowych, które zaplanowane są na 24 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Etap wojewódzki odbędzie się 9 grudnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej