Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô

W dniach 2-3 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 50 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Uczestnicy konkursu mieli zadanie przeczytania wylosowanych tekstów w języku kaszubskim, pochodzących z następujących książek:

 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. I-II: Janusz Mamelski, Żëcé dzecy (wiersze: Krótczé nóżczi, Dëchë, Pérotka, ZOO)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. III-IV: J. Mamelski, Jantarowi skôrb (legendy: Stolemë, Tamòwô Góra, Złoti mańtel ksãca Swiãtopôłka)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. V-VI: J. Samp, Zaklęta stegna / Zaklãtô stegna, Gduńsk [2017], (Za co bòcón béł ùkôróny, Blëzniãta i jich zwierzãta, Zemsta krôsniãtów, Jak Mack królóm pòmôgôł)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII: B. Bork, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejrowò 2002 (opowiadania: Blizë, Grzëbë, Kamienie, Mòdrôk, Mòrze, Piôsk, Spiéwë, Wid)

Komisja w składzie: Dariusz Majkowski, Urszula Grulkowska-Tuszkowska, Katarzyna Knopik i Krystyna Freda nie miała łatwego zadania. Uczniowie prezentowali wysoki poziom znajomości języka kaszubskiego, świetnie czytali intepretując wylosowane utwory.

Ostatecznie, po długich naradach, zdecydowano się przyznać następujące miejsca:

Klasy I-II:

 1. Marta Zabrocka
 2. Ksenia Zaborowska
 3. Aleksander Gajecki
 4. Wyróżnienie: Michalina Kropidłowska

Klasy III-IV:

 1. Patrycja Kloskowska
 2. Aleksandra Walińska
 3. Antonina Benet
 4. Wyróżnienie: Karina Kwidzińska

Klasy V-VI:

 1. Zofia Drewczyńska
 2. Roksana Głodowska
 3. Maja Perszewska
 4. Wyróżnienie: Zofia Bławat

Klasy VII-VIII:

 1. Paulina Majkowska
 2. Olga Tomaczkowska
 3. Adrian Olszewski
 4. Wyróżnienie: Adam Klasa

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii będą reprezentować Gminę Kościerzyna w eliminacjach powiatowych, które zaplanowane są na 24 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Etap wojewódzki odbędzie się 9 grudnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej