Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô

W dniach 2-3 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 50 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Uczestnicy konkursu mieli zadanie przeczytania wylosowanych tekstów w języku kaszubskim, pochodzących z następujących książek:

 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. I-II: Janusz Mamelski, Żëcé dzecy (wiersze: Krótczé nóżczi, Dëchë, Pérotka, ZOO)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. III-IV: J. Mamelski, Jantarowi skôrb (legendy: Stolemë, Tamòwô Góra, Złoti mańtel ksãca Swiãtopôłka)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. V-VI: J. Samp, Zaklęta stegna / Zaklãtô stegna, Gduńsk [2017], (Za co bòcón béł ùkôróny, Blëzniãta i jich zwierzãta, Zemsta krôsniãtów, Jak Mack królóm pòmôgôł)
 • Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII: B. Bork, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejrowò 2002 (opowiadania: Blizë, Grzëbë, Kamienie, Mòdrôk, Mòrze, Piôsk, Spiéwë, Wid)

Komisja w składzie: Dariusz Majkowski, Urszula Grulkowska-Tuszkowska, Katarzyna Knopik i Krystyna Freda nie miała łatwego zadania. Uczniowie prezentowali wysoki poziom znajomości języka kaszubskiego, świetnie czytali intepretując wylosowane utwory.

Ostatecznie, po długich naradach, zdecydowano się przyznać następujące miejsca:

Klasy I-II:

 1. Marta Zabrocka
 2. Ksenia Zaborowska
 3. Aleksander Gajecki
 4. Wyróżnienie: Michalina Kropidłowska

Klasy III-IV:

 1. Patrycja Kloskowska
 2. Aleksandra Walińska
 3. Antonina Benet
 4. Wyróżnienie: Karina Kwidzińska

Klasy V-VI:

 1. Zofia Drewczyńska
 2. Roksana Głodowska
 3. Maja Perszewska
 4. Wyróżnienie: Zofia Bławat

Klasy VII-VIII:

 1. Paulina Majkowska
 2. Olga Tomaczkowska
 3. Adrian Olszewski
 4. Wyróżnienie: Adam Klasa

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii będą reprezentować Gminę Kościerzyna w eliminacjach powiatowych, które zaplanowane są na 24 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Etap wojewódzki odbędzie się 9 grudnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa.

Aktualności

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej

Święta Bożego Narodzenia w moim domu

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia biblioteka w Wielkim Klinczu w miesiącu listopadzie zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Święta Bożego Narodzenia w moim domu”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wprowadzenie uczniów w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej