Aktualności

Miejsce Obsługi Rowerzystów w Wąglikowicach

W Wąglikowicach przy szlaku rowerowym powstanie miejsce postojowe dla rowerzystów. Będzie to element małej architektury mający na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla życia i aktywności mieszkańców oraz turystów.

W ramach działania dofinansowanego Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka ze środków unijnych, w sercu wsi przy szlaku rowerowym Kaszebe Velo powstanie nowoczesna wiata wypoczynkowa wraz z serwisem rowerowym i miejscami postojowymi.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna” dofinansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Termin realizacji to 2023 rok.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej