Aktualności

Miejsce Obsługi Rowerzystów w Wąglikowicach

W Wąglikowicach przy szlaku rowerowym powstanie miejsce postojowe dla rowerzystów. Będzie to element małej architektury mający na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla życia i aktywności mieszkańców oraz turystów.

W ramach działania dofinansowanego Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka ze środków unijnych, w sercu wsi przy szlaku rowerowym Kaszebe Velo powstanie nowoczesna wiata wypoczynkowa wraz z serwisem rowerowym i miejscami postojowymi.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna” dofinansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Termin realizacji to 2023 rok.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej