Aktualności

Miejsce Obsługi Rowerzystów w Wąglikowicach

W Wąglikowicach przy szlaku rowerowym powstanie miejsce postojowe dla rowerzystów. Będzie to element małej architektury mający na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla życia i aktywności mieszkańców oraz turystów.

W ramach działania dofinansowanego Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka ze środków unijnych, w sercu wsi przy szlaku rowerowym Kaszebe Velo powstanie nowoczesna wiata wypoczynkowa wraz z serwisem rowerowym i miejscami postojowymi.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna” dofinansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Termin realizacji to 2023 rok.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej