Aktualności

Mieszkańcy Gminy Kościerzyna apelują o modernizację drogi wojewódzkiej nr 221

Pod koniec sierpnia 2022 roku do Gminy Kościerzyna dotarła informacja, że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę uznania za pomniki przyrody drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 (Kościerzyna-Nowa Karczma). Takie działanie niestety w dużym stopniu utrudnia, a być może uniemożliwia jej modernizację, która jest niezbędna ze względu na fatalny stan techniczny drogi. W związku z tym 1680 mieszkańców Gminy Kościerzyna podpisało się pod apelem do konserwatora zabytków.

Apel został przekazany dnia 4 października do: Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina, Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorza Stachowiaka.

TREŚĆ APELU:

Jako codzienni uczestnicy ruchu na drodze wojewódzkiej nr 221 apelujemy o dogłębną i szczegółową analizę sytuacji związanej z planowaną przebudową w/w drogi. Obawiamy się, że wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Pomorskiego alei przydrożnych drzew usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna doprowadzi do uniemożliwienia tak długo wyczekiwanej przez nas modernizacji i rozbudowy w/w odcinka tej wojewódzkiej drogi.

Na DW221 praktycznie nie ma miesiąca, by nie dochodziło do wypadków i kolizji drogowych. Stan nawierzchni drogi wymaga pilnej interwencji i natychmiastowych działań, które doprowadzą do poprawy nie tylko jakości jej użytkowania, ale przede wszystkim poprawy stanu bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników. Drzewa rosnące w skrajni tej drogi są często już wiekowe i schorowane, stanowiąc realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu. Dlatego też z niepokojem przyjmujemy informację o możliwości wpisania do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Pomorskiego alei przydrożnych drzew rosnących w skrajni drogowej, które dzisiaj stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia osób poruszających się tą drogą.

Identyczne drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie, przy drodze wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Stara Kiszewa, podczas nawałnicy w lipcu 2022 roku uległy uszkodzeniu, przełamaniu tarasując drogę i stanowiąc realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu. Wystarczy dzisiaj przyjrzeć się leżącym na poboczu drzewom i pozostałym po wywrotach kikutom drzew, by ocenić ich realny stan, który jest podobny do wielu rosnących drzew, również tych przy drodze wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna.

Wszystkim nam powinno zależeć, by uniknąć tragedii uczestników ruchu poruszających się drogą wojewódzką nr 221. A jest realna szansa na oczekiwaną od wielu lat modernizację i znaczącą poprawę bezpieczeństwa.

Liczymy na zrozumienie i podejmowanie stosownych działań służących mieszkańcom nie tylko gminy Kościerzyna.

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej