Aktualności

Mural w Łubianie jako znak przyjaźni polsko-niemieckiej

W maju 2021 roku współpraca partnerska między Kościerzyną i Cölbe obchodzi 30 rocznicę istnienia. Dla uczczenia tego jubileuszu postanowiono, że wyjątkową pamiątką będzie tzw. mural, który ma powstać nie tylko w gminie i w mieście Kościerzyna, ale także na terenie gminy Cölbe.

Po konsultacjach ze stowarzyszeniem partnerskim z Cölbe, który był pomysłodawcą „partnerskiego muralu” oraz jego bliźniaczym klubem z Kościerzyny gmina wybrała na wykonanie tego projektu blok przy ul. Krótkiej w Łubianie.    

Mural przedstawia dziewczynkę i chłopca, trzymających w ręku baloniki o barwach narodowych obu krajów. Obejmując się, siedzą na huśtawce i patrzą razem w przyszłość.

Celem projektu jest rozpowszechnienie polsko-niemieckiego partnerstwa pośród młodzieży, nawiązanie dalszego dialogu i uwiecznienie naszej długoletniej współpracy.

„Ten ogromny projekt mogliśmy zrealizować – tylko i wyłącznie – dzięki wsparciu nie tylko Gminy Kościerzyna, aktywności obu naszych klubów partnerskich, akceptacji spółdzielni mieszkaniowej oraz życzliwości sponsorów, ale przede wszystkim dzięki rzutkości naszego artysty Pawła Bruskiego, któremu bardzo serdecznie chcę podziękować za to „partnerskie dzieło”, podkreśla Agnieszka Sauerwald.

Mural wykonał pan Paweł Bruski, który od wielu lat realizuje różnorodne prace: od portretu na płótnie lub na ciężarówce, przez graffiti, kończąc na wielkoformatowym muralu.

„Bardzo się cieszę, że mamy na terenie gminy Kościerzyna pierwszy mural  i mam nadzieję, że zostanie on dobrze przyjęty przez wszystkich mieszkańców” – mówi wójt Grzegorz Piechowski. Uroczystości związane z naszym partnerskim jubileuszem są zaplanowane na połowę lipca – jeśli oczywiście pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

Wykonanie murala zostało dofinansowane w konkursie dla organizacji pozarządowych, organizowanym corocznie przez Urząd Gminy Kościerzyna.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej

Ambasadorki Kultury Pomorza 2022

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji plebiscytu na “Ambasadorki Kultury Pomorza 2022”. Plebiscyt skierowany jest do kobiet zaangażowanych w rozwój kultury Pomorza. Artystki i animatorki kultury, których twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury regionu Pomorskiego, mają szansę otrzymać tytuł Ambasadorek Kultury Pomorza oraz otrzymać atrakcyjne nagrody.

Więcej