Aktualności

Mural w Łubianie jako znak przyjaźni polsko-niemieckiej

W maju 2021 roku współpraca partnerska między Kościerzyną i Cölbe obchodzi 30 rocznicę istnienia. Dla uczczenia tego jubileuszu postanowiono, że wyjątkową pamiątką będzie tzw. mural, który ma powstać nie tylko w gminie i w mieście Kościerzyna, ale także na terenie gminy Cölbe.

Po konsultacjach ze stowarzyszeniem partnerskim z Cölbe, który był pomysłodawcą „partnerskiego muralu” oraz jego bliźniaczym klubem z Kościerzyny gmina wybrała na wykonanie tego projektu blok przy ul. Krótkiej w Łubianie.    

Mural przedstawia dziewczynkę i chłopca, trzymających w ręku baloniki o barwach narodowych obu krajów. Obejmując się, siedzą na huśtawce i patrzą razem w przyszłość.

Celem projektu jest rozpowszechnienie polsko-niemieckiego partnerstwa pośród młodzieży, nawiązanie dalszego dialogu i uwiecznienie naszej długoletniej współpracy.

„Ten ogromny projekt mogliśmy zrealizować – tylko i wyłącznie – dzięki wsparciu nie tylko Gminy Kościerzyna, aktywności obu naszych klubów partnerskich, akceptacji spółdzielni mieszkaniowej oraz życzliwości sponsorów, ale przede wszystkim dzięki rzutkości naszego artysty Pawła Bruskiego, któremu bardzo serdecznie chcę podziękować za to „partnerskie dzieło”, podkreśla Agnieszka Sauerwald.

Mural wykonał pan Paweł Bruski, który od wielu lat realizuje różnorodne prace: od portretu na płótnie lub na ciężarówce, przez graffiti, kończąc na wielkoformatowym muralu.

„Bardzo się cieszę, że mamy na terenie gminy Kościerzyna pierwszy mural  i mam nadzieję, że zostanie on dobrze przyjęty przez wszystkich mieszkańców” – mówi wójt Grzegorz Piechowski. Uroczystości związane z naszym partnerskim jubileuszem są zaplanowane na połowę lipca – jeśli oczywiście pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

Wykonanie murala zostało dofinansowane w konkursie dla organizacji pozarządowych, organizowanym corocznie przez Urząd Gminy Kościerzyna.

Aktualności

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że obecnie projekty czterech ostatnich Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które są zmieniane na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościerzyna z 2014 roku, zostały podane do publicznego wglądu. Są to plany dla obrębów geodezyjnych: Wielki Klincz, Skorzewo, Łubiana, Juszki.

Więcej

Rajd Kaszubskich Drzymalitów w Skorzewie

20 czerwca 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w Skorzewie IV Raj Kaszubskich Drzymalitów. Pieszo-rowerowy rajd był poświęcony po raz kolejny pamięci braciom Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, bohaterom walczącym z zaborcą o prawo do budowy nieruchomości na własnej ziemi.

Więcej