Aktualności

Nabór chętnych do wsparcia pomocą asystenta

Gmina Kościerzyna zamierza wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024”, którego realizatorem, wzorem lat ubiegłych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługami asystencji od 2024 roku.

Odbiorcami działań mogą być:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub równoważne  wymienione zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta  polegają na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym między innymi:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu osobiście do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 budynek B lub telefonicznie.

Osobą do kontaktu w sprawie programu:

Krystyna Kropidłowska –  pokój nr 4;  tel. (58) 684-83-57 wew. 65 lub 725-331-733

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej