Aktualności

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Kościerzyna zamierza wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, którego realizatorem, wzorem lat ubiegłych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

W związku z tym chcemy rozeznać potrzeby mieszkańców Naszej Gminy w tym zakresie.

Odbiorcami tego bezpłatnego wsparcia są  członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

-osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  (ZUS, KRUS).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu osobistego i wizyty w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 budynek B lub telefonicznie pod nr

 58 684-83-57 wew. 62. Osobą do kontaktu w sprawie Programu jest Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska, biuro nr 7.

Ze szczegółami wsparcia prosimy się zapoznać na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

W załączeniu Karta Zgłoszeniowa:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i czekamy na Państwa.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej