Aktualności

Narkotesty dla kościerskiej policji

Kolejną partię narkotestów zakupionych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023 przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Testy te służą wykrywaniu środków odurzających w organizmie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń pod ich wpływem na terenie gminy Kościerzyna.

W 2021 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie również otrzymali od Gminy Kościerzyna narkotesty. Ten sprzęt jest wykorzystywany głównie przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego przy badaniu kierowców na zawartość narkotyków. Mundurowi dokonywali głównie kontroli kierujących na terenie gminy Kościerzyna na drodze krajowej nr 20 oraz drogach wojewódzkich nr 214, 221, 235 oraz drogach powiatowych i gminnych. Kontrole te przyczyniły się do wyeliminowania z dróg kierujących po narkotynach, co zwiększyło bezpieczeństwo na drogach znajdujących się na terenie gminy Kościerzyna. Skuteczność tych badań klasyfikowała się na poziomie 90%.

W budżecie gminy Kościerzyna na 2022 rok Rada Gminy zapewniła środki w wysokości 30 tys. zł na zakup narkotestów. Środki te pochodzą z tzw. opłat „kapslowych”.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej