Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kornem

Dnia 1 marca 2024r. w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Scenariusz montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów przygotowała p. Marta Gaładyk wraz z wychowawcami klas.

Wiersze, prezentacje multimedialne oraz piosenki niosły ze sobą treści stanowiące o trudnych latach wydarzeń związanych z historią naszego kraju.

W przemówieniu dyrektor szkoły Beaty Murglin usłyszeliśmy następujące słowa:

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”. 

„Żołnierze Wyklęci” byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania „Solidarności” – najlepiej zorganizowaną formą oporu społeczeństwa polskiego wobec władzy komunistycznej.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Mówimy: „Żołnierze Wyklęci”, „Niezłomni”, partyzanci antykomunistycznego podziemia…

Mówimy także: „Żołnierze Wyklęci przez komunistów”.

Są tacy, którzy poetycko powiedzą, że są to „ostatni rycerze Rzeczypospolitej”.

Jestem dumna, że „Żołnierze Wyklęci”  są już dziś dla społeczności naszej szkoły wzorem postawy patriotycznej i obywatelskiej.

Beata Murglin – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornem

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej