Aktualności

Nauczyciele – uczestnicy projektu szkolili się na Malcie w ramach projektu Erasmus+

Nauczyciele Zespołu Szkół w Skorzewie realizują projekt ,,Wykwalifikowany nauczyciel gwarancją sukcesu edukacyjnego swoich wychowanków”. Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności językowych oraz metodycznych przez grupę nauczycieli biorących udział w zagranicznych mobilnościach. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W ramach pierwszej części projektu czworo nauczycieli wychowania przedszkolnego wzięło udział w wyjeździe na Maltę, który odbył się od 5.07.2021 do 09.07.2021. Tam szlifowali swoją znajomość języka angielskiego w międzynarodowych grupach, nawiązywali bezcenne kontakty z nauczycielami z innych krajów oraz poszerzali wiedzę na temat kultury odwiedzanych krajów.

Udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w kursie językowym umożliwi wykorzystywanie znajomości języka angielskiego w bieżącej pracy wychowawcy grupy przedszkolnej poprzez włączenie słownictwa w języku angielskim do codziennej pracy z dziećmi. Używanie języka obcego w codziennych sytuacjach zwiększy natomiast kompetencje językowe dzieci i da im naturalną możliwość podstawowej komunikacji w języku angielskim.

Każdy z nauczycieli otrzymał europejski dokument Europass – Mobilność, który służy do potwierdzenia okresu szkolenia w kraju unijnym oraz potwierdza nabyte umiejętności. Dzięki zdobytym doświadczeniom możliwa będzie realizacja kolejnej części projektu, jaką będzie dzielenie się  nabytą wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym naszej szkoły oraz innych placówek oświatowych naszej gminy. Kolejny etap projektu obejmujący metodyczne szkolenia podczas zagranicznych wyjazdów zaplanowany został na rok szkolny 2021/2022.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 20180 (EUR)

W mobilności wzięli udział następujący nauczyciele: Emilia Breska, Elżbieta Jakubek, Sylwia Wrycza-Rekowska, Ewelina Brzezińska – koordynator projektu.

Nadesłane ze szkoły w Skorzewie

Na zdjęciach: szkolenie nauczycieli na Malcie

Aktualności

Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od dnia 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. będzie przyjmował wnioski na wypłatę dodatków elektrycznych na podstawie ustawy: Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.2022.212).

Więcej