Aktualności

Nauczyciele – uczestnicy projektu szkolili się na Malcie w ramach projektu Erasmus+

Nauczyciele Zespołu Szkół w Skorzewie realizują projekt ,,Wykwalifikowany nauczyciel gwarancją sukcesu edukacyjnego swoich wychowanków”. Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności językowych oraz metodycznych przez grupę nauczycieli biorących udział w zagranicznych mobilnościach. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W ramach pierwszej części projektu czworo nauczycieli wychowania przedszkolnego wzięło udział w wyjeździe na Maltę, który odbył się od 5.07.2021 do 09.07.2021. Tam szlifowali swoją znajomość języka angielskiego w międzynarodowych grupach, nawiązywali bezcenne kontakty z nauczycielami z innych krajów oraz poszerzali wiedzę na temat kultury odwiedzanych krajów.

Udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w kursie językowym umożliwi wykorzystywanie znajomości języka angielskiego w bieżącej pracy wychowawcy grupy przedszkolnej poprzez włączenie słownictwa w języku angielskim do codziennej pracy z dziećmi. Używanie języka obcego w codziennych sytuacjach zwiększy natomiast kompetencje językowe dzieci i da im naturalną możliwość podstawowej komunikacji w języku angielskim.

Każdy z nauczycieli otrzymał europejski dokument Europass – Mobilność, który służy do potwierdzenia okresu szkolenia w kraju unijnym oraz potwierdza nabyte umiejętności. Dzięki zdobytym doświadczeniom możliwa będzie realizacja kolejnej części projektu, jaką będzie dzielenie się  nabytą wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym naszej szkoły oraz innych placówek oświatowych naszej gminy. Kolejny etap projektu obejmujący metodyczne szkolenia podczas zagranicznych wyjazdów zaplanowany został na rok szkolny 2021/2022.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 20180 (EUR)

W mobilności wzięli udział następujący nauczyciele: Emilia Breska, Elżbieta Jakubek, Sylwia Wrycza-Rekowska, Ewelina Brzezińska – koordynator projektu.

Nadesłane ze szkoły w Skorzewie

Na zdjęciach: szkolenie nauczycieli na Malcie

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej