Aktualności

Nauczyciele – uczestnicy projektu szkolili się na Malcie w ramach projektu Erasmus+

Nauczyciele Zespołu Szkół w Skorzewie realizują projekt ,,Wykwalifikowany nauczyciel gwarancją sukcesu edukacyjnego swoich wychowanków”. Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności językowych oraz metodycznych przez grupę nauczycieli biorących udział w zagranicznych mobilnościach. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W ramach pierwszej części projektu czworo nauczycieli wychowania przedszkolnego wzięło udział w wyjeździe na Maltę, który odbył się od 5.07.2021 do 09.07.2021. Tam szlifowali swoją znajomość języka angielskiego w międzynarodowych grupach, nawiązywali bezcenne kontakty z nauczycielami z innych krajów oraz poszerzali wiedzę na temat kultury odwiedzanych krajów.

Udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w kursie językowym umożliwi wykorzystywanie znajomości języka angielskiego w bieżącej pracy wychowawcy grupy przedszkolnej poprzez włączenie słownictwa w języku angielskim do codziennej pracy z dziećmi. Używanie języka obcego w codziennych sytuacjach zwiększy natomiast kompetencje językowe dzieci i da im naturalną możliwość podstawowej komunikacji w języku angielskim.

Każdy z nauczycieli otrzymał europejski dokument Europass – Mobilność, który służy do potwierdzenia okresu szkolenia w kraju unijnym oraz potwierdza nabyte umiejętności. Dzięki zdobytym doświadczeniom możliwa będzie realizacja kolejnej części projektu, jaką będzie dzielenie się  nabytą wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym naszej szkoły oraz innych placówek oświatowych naszej gminy. Kolejny etap projektu obejmujący metodyczne szkolenia podczas zagranicznych wyjazdów zaplanowany został na rok szkolny 2021/2022.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 20180 (EUR)

W mobilności wzięli udział następujący nauczyciele: Emilia Breska, Elżbieta Jakubek, Sylwia Wrycza-Rekowska, Ewelina Brzezińska – koordynator projektu.

Nadesłane ze szkoły w Skorzewie

Na zdjęciach: szkolenie nauczycieli na Malcie

Aktualności

Zaniedbanie osób starszych to przemoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zaniedbywanie jest formą przemocy. Niestety, często dotyka osób starszych, które są zależne od swoich opiekunów.

Jeśli doświadczasz, bądź jesteś świadkiem przemocy NIE skrywaj cierpienia!

Więcej

Radni-seniorzy planują 2022 rok

12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski.

Więcej

Orszak Trzech Króli we Wdzydzach

6 stycznia 2022 r., w dzień Objawienia Pańskiego, z inicjatywy ks. Stanisława Wielińskiego z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach oraz sołtysa Wdzydz – Józefa Brzezińskiego, po raz pierwszy w parafii zorganizowano Orszak Trzech Króli.

Więcej