Aktualności

Nauka zawodu w OHP – trwa rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwościach kształcenia się młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy.  

Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami i rzemiosłem oferta OHP w zakresie przygotowania zawodowego jest bardzo szeroka i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Dzięki różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

Adresatami działań OHP są:

  • Osoby młodociane (15 – 17lat), które mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
  • Osoby w wieku 18 – 25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej oraz stacjonarnej (tj. zapewniającej zakwaterowanie). Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Ochotnicze Hufce Pracy oferują:

  • kształcenie ogólne i zawodowe zgodne z wyborem oraz możliwościami;
  • miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu na podstawie zawartej umowy;
  • opiekę doświadczonych wychowawców, pedagogów i instruktorów kształcenia praktycznego;
  • bezpłatne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe;
  • bezpłatny udział w stażach zawodowych i wymianach międzynarodowych.

Wszyscy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać pod linkiem:
https://www.ohp.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rekrutacja

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej