Aktualności

Nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji grozi karą

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym właściciele posesji zobowiązani są do zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach przylegających, czyli sąsiadów oraz dróg dojazdowych. Nielegalne jest również odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

Zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają. Spływ deszczówki z posesji nie może być skierowany na sąsiednie działki, ani na drogi gminne. Woda opadowa powinna zostać zagospodarowana na własnym terenie nieutwardzonym lub do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Należy pamiętać, że kanalizacja sanitarna w gminie Kościerzyna jest siecią, do której nie wolno wprowadzać wód opadowych ani roztopowych, ponieważ zakłócają one proces odprowadzania i oczyszczania ścieków, a podczas długotrwałych, intensywnych opadów deszczu powodują podtopienia urządzeń i prowadzą do poważnych awarii oczyszczalni ścieków. Przepustowość sieci kanalizacyjnej jest obliczona tylko na ścieki sanitarne, wody opadowe mogą ją przepełniać, przez co ścieki z wodami opadowymi mogą wylewać się na ulice i sąsiednie nieruchomości.

Nielegalne odprowadzanie wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 tys. zł. Do odpowiedzialności można zostać pociągniętym również za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną. Właściciele działek w każdej chwili mogą spodziewać się kontroli posesji pod kątem nielegalnych połączeń lub zagospodarowania wód deszczowych.

Zatrzymywanie i zagospodarowywanie wody deszczowej wspierał program „Moja Woda” prowadzony przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwiał właścicielom budynków jednorodzinnych otrzymanie dofinansowania na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Do dwóch naborów w latach 2020-2021 złożono łącznie ponad 55 tysięcy wniosków.

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace nad kolejną edycją programu. Jego budżet i kształt nie zostały jeszcze określone. Rzecznik NFOŚiGW potwierdza, że kolejna edycja odbędzie się w 2023 r. O ogłoszonym konkursie będziemy Państwa informować.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej