Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

1. położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00028181/5, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej (2.KDL), ozn nr działki 45/8 o pow. 0,01 ha cena netto 14 297,00 zł. plus 3 288,31 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, wydłużony, działka ogrodzona, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. położoną w obrębie Zielenin, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, ozn. nr 90 o pow. 0,1015 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy (5R/9) cena brutto 15 000,00 zł.

Opis nieruchomości: kształt działki wydłużony, nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową, działka położona na granicy z gminą Nowa Karczma. Działka została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej