Aktualności

nowa droga Korne-Owśnice

Nowa droga Korne-Owśnice oddana użytkownikom

Została odebrana jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w gminie Kościerzyna. Mowa o projekcie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Korne – Owśnice”.

Nowa droga łączy wyremontowaną drogę krajową DK20 z miejscowości Korne przy Leśnym Dworku z drogą powiatową na odcinku Kościerzyna-Gostomie, która również jest w trakcie budowy. Łączna długość przebudowywanej drogi to 3,9 km, w tym rozbudowa drogi 2,3 km oraz budowa drogi 1,6 km. Szerokość jezdni to 6 m, szerokość poboczy 1 m.

Droga ta po wybudowaniu części powiatowej będzie mogła być wykorzystywana jako wyjazd dla ciężarówek z urobkiem ze żwirowni na terenie m.in. Gostomia i Częstkowa na drogę krajową DK20. Będzie mogła też pełnić funkcję zachodniej obwodnicy miasta Kościerzyna – dla jadących ze Stężycy do Chojnic będzie to wielkie udogodnienie.

W ramach zmiany organizacji ruchu przy drodze zostały ustawione znaki informujące o poruszających się rowerzystach, co potwierdza faktyczną popularność wśród miłośników dwóch kółek tej drogi.

Kwota brutto, na którą została podpisana umowa z Wykonawcą, to 6 820 644,11 zł. Na powyższe przedsięwzięcie gmina Kościerzyna otrzymała dotację 3 mln zł ze Skarbu Państwa oraz 50 tys. zł z Nadleśnictwa Kościerzyna. Nie można pominąć udziału finansowego w powstaniu dokumentacji technicznej i budowie drogi firm żwirowych z terenu sołectwa Gostomie, Wieprznica, Korne i Częstkowo. Bardzo dziękujemy jeszcze raz tym którzy dofinansowali tą inwestycję.

Użytkowników prosimy o rozważną jazdę i życzymy wszystkim przyjemności z użytkowania nowych dróg na terenie gminy Kościerzyna.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej