Aktualności

Nowa Rada Gminy Kościerzyna gotowa do pracy!

7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Kościerzyna IX kadencji. Obrady przebiegły sprawnie i zgodnie. Rada ma już przewodniczących oraz członków komisji i jest gotowa do podejmowania uchwał.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy to bardzo ważne wydarzenie. W pierwszej kolejności radni otrzymują zaświadczenia o wyborze, a także składają uroczyste ślubowania. Rota ślubowania brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Mandaty radnych objęło 15 osób. 6 z nich zasiada w Radzie Gminy Kościerzyna po raz pierwszy, są to: Sebastian Kiełpin, Justyna Zblewska, Jarosław Litwin, Irena Kreft, Judyta Grau-Tocha oraz Daniel Chocha. Wojciech Burandt był już radnym w kadencji 2014-2018.

Skład Rady Gminy Kościerzyna w kadencji 2024-2029:

 1. Sebastian Kiełpin – okręg Skorzewo
 2. Andrzej Bober – okręg Skorzewo
 3. Wojciech Burandt – okręg Kościerzyna Wybudowanie i Nowa Wieś Kościerska
 4. Justyna Zblewska – okręg Łubiana
 5. Jarosław Litwin – okręg Łubiana
 6. Irena Kreft – okręg Kaliska Kościerskie i Kłobuczyno
 7. Andrzej Miszczak – okręg Dobrogoszcz, Kościerska Huta, Puc i Zielenin
 8. Krzysztof Bławat – okręg Czarlina, Loryniec, Wąglikowice i Wdzydze
 9. Wiesław Jakubek – okręg Mały Klincz i Nowy Klincz
 10. Piotr Jankowski – okręg Wielki Klincz
 11. Judyta Grau-Tocha – okręg Wielki Klincz
 12. Karol Wysiecki – okręg Grzybowo, Juszki, Rotembark, Sycowa Huta, i Szarlota
 13. Tadeusz Bober – okręg Mały Podleś, Nowy Podleś, Wielki Podleś, Sarnowy, Stawiska i Szenajda
 14. Daniel Chocha – okręg Częstkowo, Gostomie, Korne i Wieprznica
 15. Danuta Szczepańska – okręg Dębogóry, Niedamowo, Nowa Kiszewa i Małe Stawiska

Kolejnym ważnym punktem inauguracyjnej sesji jest wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Kościerzyna. W wyborach na ten urząd zarejestrowano jednego kandydata: Grzegorza Piechowskiego zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy. Grzegorz Piechowski otrzymał ponad 74% głosów poparcia, co oznacza, że został wybrany Wójtem Gminy Kościerzyna na kolejną, czwartą już kadencję.

Pierwszą decyzją nowej Rady jest wybór prezydium. Tu nie było rewolucji. Tak jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącym Rady Gminy został Andrzej Bober, a Wiceprzewodniczącym Krzysztof Bławat.

Rada powołała również komisje stałe i dokonała wyboru ich składów osobowych.

Komisja Rewizyjna

 1. Tadeusz Bober – Przewodniczący
 2. Irena Kreft – Wiceprzewodnicząca
 3. Daniel Chocha – Członek
 4. Judyta Grau-Tocha – Członek
 5. Piotr Jankowski – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Karol Wysiecki – Przewodniczący
 2. Wojciech Burandt – Wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Jakubek – Członek
 4. Sebastian Kiełpin – Członek
 5. Jarosław Litwin – Członek

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Andrzej Miszczak – Przewodniczący
 2. Judyta Grau-Tocha – Wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Bober – Członek
 4. Daniel Chocha – Członek
 5. Danuta Szczepańska – Członek
 6. Karol Wysiecki – Członek
 7. Justyna Zblewska – Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

 1. Danuta Szczepańska – Przewodnicząca
 2. Justyna Zblewska – Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Bławat – Członek
 4. Piotr Jankowski – Członek
 5. Sebastian Kiełpin – Członek
 6. Irena Kreft – Członek
 7. Andrzej Miszczak – Członek

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Wiesław Jakubek – Przewodniczący
 2. Jarosław Litwin – Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Bławat – Członek
 4. Andrzej Bober – Członek
 5. Tadeusz Bober – Członek
 6. Wojciech Burandt – Członek

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej