Aktualności

Nowa szkoła w Skorzewie

W dniu 13 listopada br. w sali posiedzeń ZOGK odbyło się spotkanie, którego celem był ostateczny wybór projektu koncepcji budowy nowej szkoły w Skorzewie.

W spotkaniu udział wzięli : Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna, Marian Seyda – radny miejscowości Skorzewo, Andrzej Bober – radny miejscowości Skorzewo i Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna, Maria Czekaj – dyrektor Zespołu Szkół w Skorzewie, Barbara Jankowska – dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły : Michalina Lasota, Renata Meyer, Honorata Makurat, Jarosława Kosyn, Kazimierz Grocholski, Tomasz Czapiewski.

Było to już kolejne posiedzenie, na którym omawiano koncepcję budowy obiektu uwzględniającą potrzeby lokalowe i specyfikę istniejącej placówki. Pierwsze zebranie odbyło się w październiku 2022 roku.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu uzgodnień, co pozwoli Gminie Kościerzyna ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowej szkoły w Skorzewie.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej