Aktualności

Nowa szkoła w Skorzewie

W dniu 13 listopada br. w sali posiedzeń ZOGK odbyło się spotkanie, którego celem był ostateczny wybór projektu koncepcji budowy nowej szkoły w Skorzewie.

W spotkaniu udział wzięli : Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna, Marian Seyda – radny miejscowości Skorzewo, Andrzej Bober – radny miejscowości Skorzewo i Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna, Maria Czekaj – dyrektor Zespołu Szkół w Skorzewie, Barbara Jankowska – dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły : Michalina Lasota, Renata Meyer, Honorata Makurat, Jarosława Kosyn, Kazimierz Grocholski, Tomasz Czapiewski.

Było to już kolejne posiedzenie, na którym omawiano koncepcję budowy obiektu uwzględniającą potrzeby lokalowe i specyfikę istniejącej placówki. Pierwsze zebranie odbyło się w październiku 2022 roku.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu uzgodnień, co pozwoli Gminie Kościerzyna ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowej szkoły w Skorzewie.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej