Aktualności

Nowe chodniki i drogi wybudowane w 2020 roku

Czas aby podsumować rok 2020 w budowie gminnych dróg i chodników. W tym roku udało się zakończyć 17 zadań inwestycyjnych za kwotę prawie 4,4 mln zł.

W większości inwestycje polegały na budowie nowych nawierzchni asfaltowych, najdłuższe to nowe nakładki na drogach do Czarliny i do Juszek. Natomiast największe zadania w wymianie nawierzchni szutrowej na asfaltową to ul. Lawendowa w Kaliskach Kościerskich, ul. Różana w Kościerzyna-Wybudowaniu, ulice Wiosenna, Jesienna, Rolnicza i Źródlana w Łubianie oraz kolejny etap drogi między Pucem a Małym Klinczem. Zostały też utwardzone drogi płytami typu YUMBO w Kłobuczynie oraz Wąglikowicach. Łączna długość wybudowanych i wyremontowanych dróg i chodników w 2020 roku to ponad 6,6 km.

Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych i chodników przedstawiamy poniżej. Wspomnieć należy, że zewnętrzne środki zostały pozyskane ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach dofinansowania tzw. dróg śródpolnych oraz z Nadleśnictwa Kościerzyna.

Dzięki decyzji Rady Gminy Kościerzyna, którą podjęła uchwałę ws. dofinansowana dla powiatu kościerskiego Niedamowo w kwocie 370 tys. zł, została przebudowana droga powiatowa Dębogóry.

Do dobrych informacji dotyczących dwóch dużych dofinansowań można zaliczyć podpisaną już umowę z Wojewodą Pomorskim na realizację przebudowy drogi w Kościerskiej Hucie (1,06 km) prowadzącej od dawnej drogi krajowej nr 20 mostem przez obwodnicę do terenów przemysłowych. Środki w kwocie prawie 820 tys. zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Procedura przetargowa została już zakończona, wykonawca wyłoniony. Termin realizacji to trzeci kwartał 2021 roku.

Drugie dofinansowanie, które jeszcze w tym roku ma zostać potwierdzone umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dotyczy przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu (1,65 km) i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie prawie 1,4 mln zł. Niestety, wiele miesięcy oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu i dopiero teraz zadanie będzie mogło być zrealizowane. Po podpisaniu umowy rozpocznie się procedura przetargowa, a po jej pozytywnym zakończeniu realizacja zaplanowana jest na rok 2021.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej