Aktualności

Nowe chodniki i drogi wybudowane w 2020 roku

Czas aby podsumować rok 2020 w budowie gminnych dróg i chodników. W tym roku udało się zakończyć 17 zadań inwestycyjnych za kwotę prawie 4,4 mln zł.

W większości inwestycje polegały na budowie nowych nawierzchni asfaltowych, najdłuższe to nowe nakładki na drogach do Czarliny i do Juszek. Natomiast największe zadania w wymianie nawierzchni szutrowej na asfaltową to ul. Lawendowa w Kaliskach Kościerskich, ul. Różana w Kościerzyna-Wybudowaniu, ulice Wiosenna, Jesienna, Rolnicza i Źródlana w Łubianie oraz kolejny etap drogi między Pucem a Małym Klinczem. Zostały też utwardzone drogi płytami typu YUMBO w Kłobuczynie oraz Wąglikowicach. Łączna długość wybudowanych i wyremontowanych dróg i chodników w 2020 roku to ponad 6,6 km.

Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych i chodników przedstawiamy poniżej. Wspomnieć należy, że zewnętrzne środki zostały pozyskane ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach dofinansowania tzw. dróg śródpolnych oraz z Nadleśnictwa Kościerzyna.

Dzięki decyzji Rady Gminy Kościerzyna, którą podjęła uchwałę ws. dofinansowana dla powiatu kościerskiego Niedamowo w kwocie 370 tys. zł, została przebudowana droga powiatowa Dębogóry.

Do dobrych informacji dotyczących dwóch dużych dofinansowań można zaliczyć podpisaną już umowę z Wojewodą Pomorskim na realizację przebudowy drogi w Kościerskiej Hucie (1,06 km) prowadzącej od dawnej drogi krajowej nr 20 mostem przez obwodnicę do terenów przemysłowych. Środki w kwocie prawie 820 tys. zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Procedura przetargowa została już zakończona, wykonawca wyłoniony. Termin realizacji to trzeci kwartał 2021 roku.

Drugie dofinansowanie, które jeszcze w tym roku ma zostać potwierdzone umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dotyczy przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu (1,65 km) i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie prawie 1,4 mln zł. Niestety, wiele miesięcy oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu i dopiero teraz zadanie będzie mogło być zrealizowane. Po podpisaniu umowy rozpocznie się procedura przetargowa, a po jej pozytywnym zakończeniu realizacja zaplanowana jest na rok 2021.

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej