Aktualności

Nowe chodniki i drogi wybudowane w 2020 roku

Czas aby podsumować rok 2020 w budowie gminnych dróg i chodników. W tym roku udało się zakończyć 17 zadań inwestycyjnych za kwotę prawie 4,4 mln zł.

W większości inwestycje polegały na budowie nowych nawierzchni asfaltowych, najdłuższe to nowe nakładki na drogach do Czarliny i do Juszek. Natomiast największe zadania w wymianie nawierzchni szutrowej na asfaltową to ul. Lawendowa w Kaliskach Kościerskich, ul. Różana w Kościerzyna-Wybudowaniu, ulice Wiosenna, Jesienna, Rolnicza i Źródlana w Łubianie oraz kolejny etap drogi między Pucem a Małym Klinczem. Zostały też utwardzone drogi płytami typu YUMBO w Kłobuczynie oraz Wąglikowicach. Łączna długość wybudowanych i wyremontowanych dróg i chodników w 2020 roku to ponad 6,6 km.

Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych i chodników przedstawiamy poniżej. Wspomnieć należy, że zewnętrzne środki zostały pozyskane ze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach dofinansowania tzw. dróg śródpolnych oraz z Nadleśnictwa Kościerzyna.

Dzięki decyzji Rady Gminy Kościerzyna, którą podjęła uchwałę ws. dofinansowana dla powiatu kościerskiego Niedamowo w kwocie 370 tys. zł, została przebudowana droga powiatowa Dębogóry.

Do dobrych informacji dotyczących dwóch dużych dofinansowań można zaliczyć podpisaną już umowę z Wojewodą Pomorskim na realizację przebudowy drogi w Kościerskiej Hucie (1,06 km) prowadzącej od dawnej drogi krajowej nr 20 mostem przez obwodnicę do terenów przemysłowych. Środki w kwocie prawie 820 tys. zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Procedura przetargowa została już zakończona, wykonawca wyłoniony. Termin realizacji to trzeci kwartał 2021 roku.

Drugie dofinansowanie, które jeszcze w tym roku ma zostać potwierdzone umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dotyczy przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu (1,65 km) i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie prawie 1,4 mln zł. Niestety, wiele miesięcy oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu i dopiero teraz zadanie będzie mogło być zrealizowane. Po podpisaniu umowy rozpocznie się procedura przetargowa, a po jej pozytywnym zakończeniu realizacja zaplanowana jest na rok 2021.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej