Aktualności

Nowe drogi w Gminie Kościerzyna

Na drogach w Gminie Kościerzyna prowadzone są intensywne prace modernizacyjne.

Kończy się budowa drogi śródpolnej (drogi dojazdowej) w miejscowości Kościerzyna Wybudowanie (w kierunku do Sołtysa). Jest to odcinek ponad 500 m bieżących płyt YUMBO o szerokości 5 metrów. Kwota, za którą wybrany został wykonawca tej inwestycji to ponad 375 tys. zł. Dofinansowanie do budowy tej drogi w kwocie ponad 126 tys. zł zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Trwa przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca listopada br. Przebudowa obejmuje odcinek 1650 m drogi i została zorganizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Kwota, za którą Wykonawca realizuje wspomnianą inwestycję, to ponad 2,5 mln zł, z czego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano kwotę 1,4 mln zł. Mamy nadzieję, że utrudnienia występujące podczas budowy zostaną za chwilę zrekompensowane jazdą i spacerem po równej i szerokiej na 5 m nawierzchni nowej drogi gminnej.

Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu wspólnej drogi trzech gmin (Somonina, Stężycy i Kościerzyny) łączącej drogę krajową nr 20 z miejscowością Piotrowo w pobliżu Kłobuczyna. Tegoroczna inwestycja dotyczy odcinków lezących na terenie gminy Kościerzyna. Co ważne, wszystkie trzy samorządy składają się na tę budowę. Zakres przedsięwzięcia obejmuje dwa odcinki po 217 m i 271 m bieżących drogi. Termin wykonania wskazany w umowie z wykonawcą to 30 listopada br. Koszt to prawie 630 tys. zł.

Otwarte zostały oferty w przetargu na budowę drogi gminnej pomiędzy Łubianą a Grzybowem. Długość drogi to 5 km. Dofinansowanie z Programu Polski Ład to prawie 5 mln zł. A najniższa z sześciu złożonych ofert to kwota 5.847.777,77 zł. Trwają procedury sprawdzenia ofert. Po podpisaniu umowy wyłoniony wykonawca będzie miał 11 miesięcy na realizację tej inwestycji.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej