Aktualności

Nowe godziny przyjmowania mieszkańców w GOPS

W związku z nowym zadaniem dotyczącym realizacji ustawy o dodatku węglowym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie się do poniżej przedstawionych godzin przyjmowania wniosków na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku osłonowego oraz zaświadczeń  dotyczących  programu ,,Czyste Powietrze”, które będą przyjmowane w siedzibie GOPS w następujących godzinach:

poniedziałek 8.00 – 13.00

wtorek 8.00 – 13.00

środa 8.00 – 17.00

czwartek 8.00 – 13.00

piątek 8.00 – 13.00

Zależy nam na jak najlepszej jakości i efektywności  pracy na Państwa rzecz, a ustalenie w/w godzin nam to ułatwi.

Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej