Aktualności

Nowe zasoby w Portalu Geostatystycznym

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pokazane na mapie? A może chcesz zobaczyć jak zmieniała się stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat? Te oraz wiele innych informacji w formie graficznej znajdziesz w Portalu Geostatystycznym pod adresem geo.stat.gov.pl.

Baza gotowych wizualizacji dostępna jest w Katalogu zasobów, który jest na bieżąco uzupełniany o nowe, ciekawe prezentacje.
W Portalu Geostatystycznym, w Katalogu Zasobów geo.stat.gov.pl/app/cat, można znaleźć prezentacje dotyczące m.in.:
• budynków i mieszkań w siatce kilometrowej – dane z NSP2021,
• danych o rezydentach w siatce kilometrowej – dane z NSP2021,
• przyrostu naturalnego w 2020 r.,
• satelitarnego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r. – dane wstępne,
• i wiele innych.

Portal Geostatystyczny umożliwia przeglądanie gotowych prezentacji mapowych dostępnych w Katalogu Zasobów oraz oferuje użytkownikowi wiele metod kartograficznej prezentacji danych tematycznych z Banku Danych Lokalnych, m.in. kartogram i kartodiagram. Użytkownik może włączać i wyłączać widoczność warstw mapowych, wchodzących w skład prezentacji, oraz ich legendy.

Portal dostępny jest również na urządzeniach mobilnych. W aplikacji mobilnej można wyświetlić podstawowe statystyki dla jednostek terytorialnych oraz wyszukiwać obiekty.
GUS przygotował filmy instruktażowe ułatwiające korzystanie z Portalu Geostatystycznego: https://youtube.com/playlist?list=PLfNP2CJ5sBKdGQqjsqMgf1fvhLa3UPB8D

Więcej informacji na temat Portalu Geostatystycznego dostępnych jest na stronie geo.stat.gov.pl.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej