Aktualności

Nowe zasoby w Portalu Geostatystycznym

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pokazane na mapie? A może chcesz zobaczyć jak zmieniała się stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat? Te oraz wiele innych informacji w formie graficznej znajdziesz w Portalu Geostatystycznym pod adresem geo.stat.gov.pl.

Baza gotowych wizualizacji dostępna jest w Katalogu zasobów, który jest na bieżąco uzupełniany o nowe, ciekawe prezentacje.
W Portalu Geostatystycznym, w Katalogu Zasobów geo.stat.gov.pl/app/cat, można znaleźć prezentacje dotyczące m.in.:
• budynków i mieszkań w siatce kilometrowej – dane z NSP2021,
• danych o rezydentach w siatce kilometrowej – dane z NSP2021,
• przyrostu naturalnego w 2020 r.,
• satelitarnego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r. – dane wstępne,
• i wiele innych.

Portal Geostatystyczny umożliwia przeglądanie gotowych prezentacji mapowych dostępnych w Katalogu Zasobów oraz oferuje użytkownikowi wiele metod kartograficznej prezentacji danych tematycznych z Banku Danych Lokalnych, m.in. kartogram i kartodiagram. Użytkownik może włączać i wyłączać widoczność warstw mapowych, wchodzących w skład prezentacji, oraz ich legendy.

Portal dostępny jest również na urządzeniach mobilnych. W aplikacji mobilnej można wyświetlić podstawowe statystyki dla jednostek terytorialnych oraz wyszukiwać obiekty.
GUS przygotował filmy instruktażowe ułatwiające korzystanie z Portalu Geostatystycznego: https://youtube.com/playlist?list=PLfNP2CJ5sBKdGQqjsqMgf1fvhLa3UPB8D

Więcej informacji na temat Portalu Geostatystycznego dostępnych jest na stronie geo.stat.gov.pl.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej