Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Od dzisiaj obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościerzyna

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2024 roku obowiązuje uchwała Rady Gminy Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20 grudnia 2023 r. poz. 6014).

Dotychczas na terenie gminy Kościerzyna obowiązywała uchwała Nr XIV/212/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościerzyna, która wymagała dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów krajowych oraz uszczegółowienia m.in. w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

To bardzo waży dokument, który wyznacza zasady utrzymania czystości na naszych posesjach i obejściach. Przestrzeganie tych zasad zapewne pozwoli nam mieszkańcom lepiej czuć się mieszkając w zgodzie i szacunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Regulamin określa takie zagadnienia jak:

  • wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
  • częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
  • obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe,
  • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
  • wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  • obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami uchwały i przestrzegania zasad w niej zawartych.

Aktualności

Wdzydze witają pięknym napisem

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Wdzydzanki we Wdzydzach ustawiony został napis witający mieszkańców i turystów. W pięknej scenerii nad jeziorem, w pobliżu Centrum Usług Turystycznych można zrobić sobie pamiątkowe zdjęciem na tle napisu „♥ WDZYDZE”.

Więcej

30-lecie Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu

24 maja 2024 r. Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu świętowała jubileusz 30-lecia działalności. Uroczyste spotkanie, które zorganizowała społeczność szkolna było okazją do wspomnień, poznania historii placówki i sylwetki patrona oraz podziwiania talentów artystycznych uczniów.

Więcej

Zapraszamy na rajd rowerowy

Klub Rowerowy Stolemy wraz z harcerzami Hufca ZHP Kościerzyna zaprasza w dniu 31 maja br. na Rodzinny Rajd Rowerowy trasą: Kościerzyna – Łubiana – Lipusz – Stare Karpno – Korne – Kościerzyna

Więcej