Aktualności

Odkryj Pomorskie Szlaki Kajakowe

W dniu 11 grudnia 2017 roku Gmina Lipusz jako Lider projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” podpisała umowę o dofinansowanie w imieniu samorządów Gminy Studzienice, Gminny Lipusz i Gminy Kościerzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, gdzie liderem jest Gmina Lipusz, na terenie Gminy Kościerzyna zrealizowano następującą infrastrukturę: przenoska kajakowa w Grzybowskim Młynie, miejsce wodowania i wyciągania kajaków nad Jeziorem Radolnym w Czarlinie, przystanie kajakowe w: Rybakach, Łubianie, Loryńcu, nad jeziorem Garczyn oraz dwie przystanie kajakowe we Wdzydzach.

Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc związanych z turystyką kajakową, co pozytywnie wpłynie na ofertę turystyczną naszego regionu oraz w dużym stopniu ułatwi i uprzyjemni kajakarzom spływy rzekami: Wdą, Pilicą, Graniczną i Trzebiochą. Cel zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych:

  1. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 16 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
  2. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,
  3. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Wartość projektu i wkład EFRR:

Wartość projektu: 3.462.022,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.725.009,67 zł

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej