Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 04.10.2022 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń wiejskich w Loryńcu na realizację zadania publicznego pt.: „Magia Świąt – warsztaty adwentowe i bożonarodzeniowe”.

Aktualności