Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 31.08.2020 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie dotycząca realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kuźnia Pamięci ,Kozi Rynek’ w Kościerskiej Hucie”.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej