Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 13.09.2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łubianie na realizację zadania publicznego pt.: „Kąsk do smiéchù – szpòrtë po kaszëbskù w Łubianie”.

Aktualności