Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 05.11.2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Polskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniacy Garczyn” pt.: „Promocja UKS Wodniacy Garczyn podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej”.

Aktualności