Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 10.11.2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kaszubskiego pt.: „Jidą z gwiozdą”.

Aktualności