Aktualności

Ofiary przemocy nie muszą żyć pod jednym dachem z prześladowcą lub szukać schronienia poza własnym domem!!!

Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Materiały do pobrania:

Wniosek ten może złożyć osoba dotknięta przemocą. Po złożeniu wniosku sąd orzeknie w sprawie po przeprowadzeniu rozprawy. Po rozpatrzeniu wniosku, w przypadku jego uwzględnienia – orzeknie nie tylko o nakazie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, ale także jego bezpośredniego otoczenia lub też zakaże zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wskazując obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie obowiązana będzie zachować. Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będzie skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Odpis orzeczenia w przedmiocie nakazu opuszczenia mieszkania sąd z urzędu doręczy uczestnikom postępowania, prokuratorowi, Policji lub Żandarmerii Wojskowej oraz zawiadomi właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie –  także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Osoby domagające się zastosowania takich środków są zwolnione z kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kościerzynie Sylwia Tomaszewska pod nr tel. 725 331 220 lub e-mail: s.tomaszewska@gops.koscierzyna.pl

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej