Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową  ozn. nr:

– 217 o pow. 0,2077 ha,    cena netto 92.233,00 zł.         plus 21.213,59 zł. podatku VAT,

– 218 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 219 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 291 o pow. 0,1622 ha,    cena netto 73.277,00 zł.         plus 16.853,71 zł. podatku VAT,

– 293 o pow. 0,2000 ha,    cena netto 88.814,00 zł.         plus 20.427,22 zł. podatku VAT,

– 294 o pow. 0,2000 ha,    cena netto 88.814,00 zł.         plus 20.427,22 zł. podatku VAT,

– 220 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 221 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, dojazd drogą utwardzoną, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, w drodze sieć wodociągowa, energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • położona w obrębie Dobrogoszcz, zapisana w KW GD1E/00015052/8, ozn. nr 501 o pow. 0,1899 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji (US/1 – plaża), cena netto 69.000,00 zł. plus 15.870,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki wydłużony, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, droga o nawierzchni utwardzonej gruntowej, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  • położona w obrębie Rybaki, zapisana w KW GD1E/00025355/5, ozn. nr 118/11 o pow. 0,0158 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod drogi publiczne klasy dojazdowej, cena netto 5.000,00 zł. plus 1.150,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny, teren nieuzbrojony, droga o nawierzchni utwardzonej, sąsiedztwo ośrodka wczasowego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  • położona w obrębie Nowy Podleś, zapisana w KW GD1E/00027110/0, ozn. nr 14 o pow. 0,27 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze, cena brutto 13.581,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

  • położona w obrębie Dębogóry, zapisana w KW GD1E/00023419/8, ozn. nr 128/7 o pow. 0,0224 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych, cena netto 5.976,00 zł. plus 1.374,48 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka ogrodzona, kształt działki nieregularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 18 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej