Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położone w obrębie Mały Klincz, zapisane w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową  ozn. nr:

– 217 o pow. 0,2077 ha,    cena netto 92.233,00 zł.         plus 21.213,59 zł. podatku VAT,

– 218 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 219 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 291 o pow. 0,1622 ha,    cena netto 73.277,00 zł.         plus 16.853,71 zł. podatku VAT,

– 293 o pow. 0,2000 ha,    cena netto 88.814,00 zł.         plus 20.427,22 zł. podatku VAT,

– 294 o pow. 0,2000 ha,    cena netto 88.814,00 zł.         plus 20.427,22 zł. podatku VAT,

– 220 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

– 221 o pow. 0,2087 ha,    cena netto 92.677,00 zł.         plus 21.315,71 zł. podatku VAT,

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, dojazd drogą utwardzoną, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, w drodze sieć wodociągowa, energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • położona w obrębie Dobrogoszcz, zapisana w KW GD1E/00015052/8, ozn. nr 501 o pow. 0,1899 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji (US/1 – plaża), cena netto 69.000,00 zł. plus 15.870,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki wydłużony, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, droga o nawierzchni utwardzonej gruntowej, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  • położona w obrębie Rybaki, zapisana w KW GD1E/00025355/5, ozn. nr 118/11 o pow. 0,0158 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod drogi publiczne klasy dojazdowej, cena netto 5.000,00 zł. plus 1.150,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny, teren nieuzbrojony, droga o nawierzchni utwardzonej, sąsiedztwo ośrodka wczasowego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  • położona w obrębie Nowy Podleś, zapisana w KW GD1E/00027110/0, ozn. nr 14 o pow. 0,27 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze, cena brutto 13.581,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

  • położona w obrębie Dębogóry, zapisana w KW GD1E/00023419/8, ozn. nr 128/7 o pow. 0,0224 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych, cena netto 5.976,00 zł. plus 1.374,48 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka ogrodzona, kształt działki nieregularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 18 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej

Dziękujemy za udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W Gminie Kościerzyna, tak jak w całej Polsce, trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy spełnili swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w spisie. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie spisali się nieliczni – obowiązku dopełniło 99% mieszkańców naszej gminy.

Więcej

Konferencja Metodyczna Skorzewo 2021

Dnia 26 września 2021 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie odbyła się konferencja metodyczna dla trenerów piłki nożnej. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna oraz firmę EmSport. Patronat na wydarzeniem objął Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Więcej