Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w Małym Klinczu.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Mały Klincz, zapisaną w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr 46/9 o pow. 0,5599 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cena netto 596 741,00 zł. plus 137 250,43 zł. podatku VAT.
Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze wniesienia aportem do spółki.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej