Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w Małym Klinczu.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Mały Klincz, zapisaną w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr 46/9 o pow. 0,5599 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cena netto 596 741,00 zł. plus 137 250,43 zł. podatku VAT.
Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze wniesienia aportem do spółki.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej