Aktualności

On-line w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach w roku 2020 zadeklarowała udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chojnickim” wybranym do dofinansowania w ramach programu Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Placówka spełniła wszystkie uwarunkowania przystąpienia do projektu, niestety niekorzystne warunki, które nastąpiły na przełomie roku 2020/2021 ( okres Pandemii), uniemożliwiły zrealizowanie  działań według narzuconego harmonogramu. Fundacja Wspierania Zrównoważonego  Rozwoju zajmująca się stroną logistyczną i techniczną projektu, na wiosnę 2021 roku , ruszyła z etapami szkoleń on-line, dla trenerów realizujących działania z poszczególnych dziedzin. W Bibliotece Publicznej osobą odpowiedzialną za  projekt  została p. Lucyna Czaja i zaczynając od  7.04.2021r.  do  19.05.2021r. przeprowadzono łącznie 31 godzin  zajęć on-line pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.  Spotkania zorganizowano na platformie TEAMS dla grupy dzieci w wieku 12-15 lat.

Celem szkoleń przygotowujących do projektu była aktywizacja i  podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK), zaś poprzez odbywające się zajęcia on-line, uczniowie nabyli nowe umiejętności w posługiwaniu się cyfrowymi aplikacjami, które coraz bardziej są przydatne w codziennym użytkowaniu szkolnym.  Ponadto przybliżono im wiedzę z  innowacyjnych  metod korzystania z internetu (usługi w chmurze), komunikatorów i  darmowych zasobów publicznych (banki zdjęć, POLONA, Academika). W ramach nauki projektowania graficznego ćwiczono umiejętności kreatywnego myślenia i wizualizacji w CANVIE.

Ważnym i bardzo znaczącym elementem  udziału w projekcie było uzyskanie przez Bibliotekę dofinansowania na wyposażenie w  nowy sprzęt, niezbędny  do organizacji zajęć i warsztatów, oraz poprawy komfortu pracy . W sumie placówka otrzymała 3 laptopy firmy Acer i 3 tablety Lenovo.

oprac. Lucyna Czaja                                                                

Aktualności

Dodatek osłonowy – ważne informacje

Informujemy, że od dnia 27.01.2022 r. wnioski o dodatek osłonowy należy składać w budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna – sala posiedzeń, ul. Strzelecka 9, w godzinach 8.00-15.00 (w piątek w godzinach 8.00-14.00).

Więcej

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, które finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość pozyskanych środków, które przeznaczone będą na wsparcie potrzebujących mieszkańców Gminy Kościerzyna, to 718 700 zł.

Więcej

Eksperci Urzędu Skarbowego w Wielkim Klinczu

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. po południu w Sali Wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z pracownikami Urzędu Skarbowego z Kościerzyny na temat wypełniania zeznań podatkowych w 2022 r. za rok 2021 oraz z uwzględnieniem tematów związanych ze zmianami wprowadzanymi przez Polski Ład w roku bieżącym.

Więcej