Aktualności

Trzy kobiety uśmiechają się do zdjęcia. W tle chatka przypominająca domki Hobbitów.

Opieka wytchnieniowa, czyli wsparcie dla opiekunów

Dajemy wytchnąć głowie i ciału, czyli jak wspomagamy na co dzień Tych, którzy najciężej z nas pracują. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie pozyskał z Funduszu Solidarnościowego aż 282 000 złotych w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 r.

Program jest zadedykowany rodzinom lub opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami dorosłymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, aby w miarę możliwy sposób odciążyć opiekunów w ich codziennych obowiązkach i dać im wcześniej wspomniane „wytchnienie”.

Nie trzeba  opowiadać z jakim ogromnym stresem oraz problemami borykają się na co dzień opiekunowie osób z niepełnoprawnościami. Mając tego świadomość z radością wykorzystaliśmy nadążającą się okazję.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej