Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Kościerzyna przystąpiła z wnioskiem do naboru realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” – realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Opieki wytchnieniowej w 2023 roku.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9  osobiście lub telefonicznie. Osoba do kontaktu w sprawie programu: Barbara Federowicz –  pokój nr 1;  tel. (58) 686-65-57 wew. 64 lub 601-559-899

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o przedłożenie Załącznika Nr 7 i Załącznika nr 8 do Programu, linki poniżej: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774155.docx

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej