Aktualności

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie informuje o nieuczciwych praktykach dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych z zakresu m.in. spełniania wymogów bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przez osoby podające się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej