Aktualności

Pani Gertruda Muchowska – mieszkanka Wielkiego Klincza obchodziła 103. urodziny

Szanowna Jubilatka (z domu Wicher) urodziła się 19 kwietnia 1918 r. w Wielkim Klinczu. Miała pięciu braci i  cztery siostry. Łącznie było ich dziesięcioro rodzeństwa. Wszyscy byli długowieczni, przeżyli ponad 90 lat, ale do dzisiaj cieszy się życiem tylko pani Gertruda.

Jest rówieśnicą niepodległej Polski. W 2018 r. – w stulecie odzyskania suwerenności była honorowym Gościem obchodów tej patriotycznej rocznicy i osobiście wzięła udział w koncercie „Muzyczny Hołd Gminy Kościerzyna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Z ekranu telebimu dzieliła się wówczas z widzami dramatycznymi przeżyciami z okresu niemieckiej okupacji oraz komunistycznej dyktatury w latach powojennych, kiedy nie uległa brutalnym naciskom Urzędu Bezpieczeństwa w okresie stalinizmu (1945 – 1956), nie zgodziła się donosić na sąsiadów.

Ma troje dzieci: Ryszarda, Irenę i Andrzeja; siedmioro wnuków, siedmioro prawnuków i dwoje praprawnuków.

Dostojna Jubilatka mieszka w Wielkim Klinczu otoczona troskliwą i czułą opieką syna Andrzeja i synowej Marii. W 103. urodziny panią Gertrudę odwiedził p. Grzegorz Piechowski – wójt Gminy Kościerzyna, który w imieniu własnym i władz gminnych złożył najserdeczniejsze życzenia zawarte we wzruszającym Liście Gratulacyjnym, ofiarował  przepiękny bukiet kwiatów i kosz ze słodyczami.

W imieniu mieszkańców Wielkiego Klincza pani sołtys Bernadeta Hamerska wręczyła Jubilatce wiosenny bukiet kwiatów ze słowami pełnymi miłości, a sekretarz Rady Sołeckiej Elżbieta Brzezińska podziękowała pani Gertrudzie za ogromny wkład pracy w budowanie wspólnoty mieszkańców, za życzliwość, wzór życia rodzinnego i wartości patriotycznych przekazywanych młodemu pokoleniu. Wiele lat aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich. Obecna generacja pod przewodnictwem pani B. Hamerskiej  kontynuuje prace swoich zasłużonych poprzedniczek w Kole pod znaną nazwą SĄSIADKI APARATKI.

Również członkowie Koła Emerytów w Wielkim Klinczu, do którego od 2006 r. należy p. G. Muchowska nie zapomnieli o jej 103. urodzinach. Sekretarz Zarządu Koła – Zdzisław Jan Brzeziński złożył życzenia, dołączając kwiaty oraz Dyplom z Podziękowaniem za wybitne zasługi dla naszej miejscowości i Gminy Kościerzyna.  

Wszyscy składający życzenia nie mogli się posłużyć zwyczajowym „STO LAT”. Bardziej wypadało zaśpiewać: „103 lata to za mało, dużo więcej by się zdało!”.

Pani Gertruda mimo ukończonych stu trzech lat nie wygląda na sędziwą staruszkę. Stara się nadal być samodzielną, m.in. poprzez przygotowywanie sobie posiłków (śniadań i kolacji). Obiady jada z rodziną. Sama wykonuje lżejsze prace codzienne w swoim mieszkaniu. Zachowuje wciąż dobrą kondycję fizyczną, doskonale pamięta wydarzenia z odległej przeszłości, potrafi o nich ciekawie i żywo opowiadać. Interesuje się bieżącym życiem społecznym. Czyta gazetę codzienną. Jej pogoda ducha, promienny uśmiech, spokój, ciekawość świata i umiłowanie życia czyni z dystyngowanej Jubilatki osobę młodą duchem. Kiedy pytaliśmy ją o receptę na udane życie, usłyszeliśmy, że najważniejszymi wartościami są ufność w Bogu, zgodne życie rodzinne, pracowitość, życzliwość, wyrozumiałość. Ważne, aby zawsze być porządnym człowiekiem.

Nasza czcigodna Jubilatka jest wiarygodnym i doskonałym wzorem do naśladowania w XXI wieku dla młodego pokolenia. Niech jak najdłużej będzie z nami i wciąż zachwyca się pięknem życia oraz świata.

Elżbieta Brzezińska (Sekretarz Rady Sołeckiej w Wielkim Klinczu)

Na zdjęciach: urodziny Pani Gertrudy Muchowskiej

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej