Aktualności

zdjęcie przedstawia jezioro

Plan ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne, podczas którego wykonawca przedstawi najważniejsze ustalenia projektu Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca w godzinach 10.00-15.00 w sali widowiskowej Kina Remus (1 p.) w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres: sekretariat@gdynia.buligl.pl w terminie do 13 czerwca br.

Z projektem Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego można zapoznać się na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-wdzydzkiego-parku-krajobrazowego/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego można składać drogą pisemną na adres Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 73-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: wpk.planochrony@pomorskieparki.pl lub korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej