Aktualności

Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku przystąpiła do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Dłużnicy PLH220081 oraz do zmiany planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Piotrowo PLH220091.

Poniżej dokumenty, z którymi można się zapoznać.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej