Aktualności

Podpisanie umowy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Kościerzyna – Dobrogoszcz

23 marca doszło do podpisania umowy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz. To drugi etap projektu, który rozpoczął się już w zeszłym roku, od budowy ścieżki w Kościerskiej Hucie.

W 2022 roku wybudowany został odcinek przy drodze gminnej o długości ponad 460 metrów, łączący drogi dojazdowe wzdłuż obwodnicy Kościerzyny i ścieżkę wybudowaną po stronie miasta przy ulicy Drogowców. Koszt tego etapu wyniósł ponad 500 tys. zł.

Drugi etap obejmuje budowę odcinka, w obrębie Węzła Wieżyca kościerskiej obwodnicy, drogi wewnętrznej o długości ok. 250 metrów oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 730 metrów, budowę oświetlenia przejść dla pieszych wraz z odcinkami przejściowymi, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji teletechnicznych, wycinkę zieleni kolidującej z rozbudową drogi, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej inwestycji złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz. Koszt wyniesie 2 223 521 zł brutto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim.

Zgodnie z podpisaną w Urzędzie Gminy umową termin wykonania prac to druga połowa sierpnia tego roku.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej