Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu

29 grudnia podpisana została umowa na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz, gm. Kościerzyna”.  Inwestycja kanalizacyjna kosztować będzie ponad 6,35 mln złotych i ma zostać zrealizowana do 21 grudnia 2022 roku.

Powodem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu jest rozwój zabudowy indywidualnej na terenie aglomeracji ściekowej Wielki Klincz i potrzeba podłączenia kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej (Kłobuczyno, Puc, Dąbrówka).

Ponadto rozbudowa będzie dotyczyła dostosowania elementów oczyszczalni do obecnych wymagań środowiskowych.

W ramach przetargu złożono trzy oferty.

Główne elementy projektu:

– adaptacja trzech istniejących zbiorników stabilizacji tlenowej osadu o poj. czynnej 115 m3 na reaktory SBR w zakresie montażu urządzeń oraz instalacji (bez zakupu wyposażenia i automatyki),

– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 wraz z likwidacją istniejącego odcinka kolidującego z nowoprojektowanym obiektem – wiatą z placem na magazynowanie osadu,

– budowa przelewu awaryjnego „A” na układzie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przepompownią ścieków surowych – umożliwienie skierowania wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni do stawu retencyjnego,

– budowa przelewu awaryjnego „B” po części mechanicznej oczyszczalni – umożliwienie skierowania nadmiaru ścieków do stawu retencyjnego,

– budowa trzech nowych reaktorów SBR o poj. V=115 m3,

– budowa komory tlenowej stabilizacji osadu czynnego,

– budowa magazynu osadu z zadaszeniem,

– budowa komory z pomiarem przepływu ścieków oczyszczonych na kolektorze odpływowym z oczyszczalni,

– dostosowanie dróg i chodników do nowych obiektów,

– przebudowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej