Aktualności

wręczenie promesy wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu przez ministra i wojewodę

Polski Ład – edycja 2. Gmina Kościerzyna otrzymała promesę na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach

6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się wręczenie promes w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Alicja Żurawska – starosta kościerski. Gmina Kościerzyna otrzymała dotację dla zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca”.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9.138.700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9.619.684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych.

samorządowcy z powiatu kościerskiego z ministrem i wojewodą

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej