Aktualności

wręczenie promesy wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu przez ministra i wojewodę

Polski Ład – edycja 2. Gmina Kościerzyna otrzymała promesę na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach

6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się wręczenie promes w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Alicja Żurawska – starosta kościerski. Gmina Kościerzyna otrzymała dotację dla zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca”.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9.138.700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9.619.684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych.

samorządowcy z powiatu kościerskiego z ministrem i wojewodą

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej