Aktualności

wręczenie promesy wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu przez ministra i wojewodę

Polski Ład – edycja 2. Gmina Kościerzyna otrzymała promesę na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach

6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się wręczenie promes w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Alicja Żurawska – starosta kościerski. Gmina Kościerzyna otrzymała dotację dla zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca”.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9.138.700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9.619.684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych.

samorządowcy z powiatu kościerskiego z ministrem i wojewodą

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej