Aktualności

Pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Gmina Kościerzyna po raz trzeci przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który  w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Całkowita wartość dofinansowania 242.926,36 złotych.

W kwietniu bieżącego roku wsparciem zostało objętych 6 osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami.

Docelowo pomocą w 2023 roku w ramach opieki wytchnieniowej ma zostać objętych 40 opiekunów, którzy na co dzień opiekują się osobami dorosłymi jak i dziećmi z niepełnosprawnością (łącznie 31 osób).

Do tej pory do świadczenia pomocy opiekunom zostało zatrudnionych 5 osób w tym: opiekunki środowiskowe, pielęgniarki oraz fizjoterapeuta. Planuje się zatrudnienie do realizacji projektu jeszcze około 10 osób.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  Osoby świadczące usługi  mają odciążyć opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnić im czas na odpoczynek, regenerację czy też czas na załatwienie różnego rodzaju spraw urzędowych czy też związanych ze zdrowiem.

Pomoc jest świadczona w formie dziennej lub całodobowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej