Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 ;

– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł.

Obowiązuje również kryterium dysfunkcji (np. bezrobocie, długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność).

Pomoc udzielana będzie w formie artykułów spożywczych, które będą przekazywane  bezpłatnie.

W przypadku dużego zainteresowania w pierwszej kolejności będą brane  pod uwagę zgłoszenia osób starszych, samotnych, niepełnoprawnych.

Osoby chcące skorzystać z tej formy w wsparcia będą zobowiązane do udziału w działaniach towarzyszących.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego obsługującego Państwa rejon zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej