Aktualności

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Rozpoczęto ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 można zapoznać się na stronie internetowej tut. Urzędu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk/obwieszczenia-2022

Wprowadzane zmiany do załącznika nr 5 nie uległy zmianom w stosunku do tych, które procedowano w latach 2016-2017 (procedura nie została dokończona). W uzasadnieniu projektu do zarządzenia znajdują się informacje o tym w jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany PZO.

Ponadto, do projektu wprowadzono zmianę załącznika nr 4. Cele działań ochronnych. Zmiana ta jest niezbędna i wynika z zarzutów formalnych Komisji Europejskiej z dnia 9 czerwca 2021 r., zn. INFR(2021)2025 C(2021)2179, w sprawie obowiązku ustalenia precyzyjnych celów ochrony dla każdego obszaru Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Wydział Obszarów Chronionych

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej