Aktualności

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Rozpoczęto ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 można zapoznać się na stronie internetowej tut. Urzędu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk/obwieszczenia-2022

Wprowadzane zmiany do załącznika nr 5 nie uległy zmianom w stosunku do tych, które procedowano w latach 2016-2017 (procedura nie została dokończona). W uzasadnieniu projektu do zarządzenia znajdują się informacje o tym w jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany PZO.

Ponadto, do projektu wprowadzono zmianę załącznika nr 4. Cele działań ochronnych. Zmiana ta jest niezbędna i wynika z zarzutów formalnych Komisji Europejskiej z dnia 9 czerwca 2021 r., zn. INFR(2021)2025 C(2021)2179, w sprawie obowiązku ustalenia precyzyjnych celów ochrony dla każdego obszaru Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Wydział Obszarów Chronionych

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej