Aktualności

Posiedzenie Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

8 listopada z inicjatywy Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich w urzędzie gminy Kościerzyna odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W spotkaniu oprócz przedstawicieli OPS uczestniczyli członkowie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna, a także Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościerzyna.

Wójt Grzegorz Piechowski witając przybyłych gości podziękował za możliwość spotkania i rozmowy o sprawach seniorów. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS Jacek Gibała. Zastępca Przewodniczącego kmdr Bożena Szubińska zaprezentowała informacje o działalności Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Z kolei Wójt przedstawił politykę senioralna prowadzoną od wielu lat w Gminie Kościerzyna. Głos w dyskusji zabrali również Elżbieta Brzezińska – Przewodnicząca Rady Seniorów, Delegat OPS z miasta Kościerzyna Ludwik Knyba, Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna Andrzej Bober, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Jerzy Barzowski, Honorowy Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie Kazimierz Szuta.

Przedstawiciele seniorów, a także Wójt Grzegorz Piechowski wspólnie zwrócili uwagę na problem finansowania działań skierowanych do seniorów z budżetu gminy. W związku z tym zdecydowano o przygotowaniu dokumentu pn. „Apel o zmiany w przepisach prawa umożliwiające finansowanie działań Rad Seniorów z budżetów samorządów lokalnych”. Przewodniczący Prezydium Jacek Gibała zadeklarował, że Pomorska Delegatura OPS pilotować będzie te kwestie przekazując apel odpowiednim władzom.

Ostatnia część posiedzenia to podziękowania dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz seniorów. Wyróżnieniami przygotowanymi przez Prezydium Pomorskiego OPS uhonorowani zostali: Kazimierz Szuta, Ludwik Knyba, Sekretarz Gminy Katarzyna Knopik i Wójt Grzegorz Piechowski. Swoje podziękowania za dobrą współpracę m.in. z przedstawicielkami Urzędu Marszałkowskiego paniami Barbarą Bałka i Iwoną Olczak przekazały również członkinie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. Miłym akcentem na koniec spotkania był pyszny tort upieczony przez Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Ewę Nowak, który sprawił, że rozmowy kuluarowe przebiegały w wyjątkowo przyjemnej atmosferze.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej