Aktualności

Powstaje ścieżka rowerowa do Sarnów. W planach kolejne trasy

Mimo trudnych warunków atmosferycznych trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku gminnym między miastem Kościerzyna a Sarnowami. To jeden z elementów dużego projektu budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna, doprowadzających potok pasażerów do węzła integracyjnego przy miejskim dworcu kolejowym.

Koszt budowy odcinka drogi pieszo-rowerowej z Kościerzyny do Sarnów to ponad 1,4 mln zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ścieżka powstaje jako element projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Termin realizacji projektu to początek stycznia 2022 roku, miejmy nadzieję że nie będzie przesunięty na skutek warunków atmosferycznych.

W toku są również przygotowania do budowy tras rowerowych do Dobrogoszcza i Skorzewa. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Skorzewa oraz Dobrogoszcza (przy drodze krajowej nr 20) zostanie złożony w tym roku. Pozwolenie w kwestii budowy Linii Transportu Rowerowego do Dobrogoszcza przy drodze gminnej powinno zostać wydane na dniach.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej