Aktualności

Poznaliśmy najlepszych żeglarzy Pomorza roku 2021

Załoga: Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch – pomorskimi żeglarzami roku 2021, Maja Dziarnowska – żeglarką, a Krzysztof Kocięda – trenerem. 27 listopada Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) ogłosił najlepszych żeglarzy Pomorza.

PoZŻ od trzynastu już lat przyznaje swoje nagrody – Kryształowe Żagle – za największe osiągnięcia mijającego sezonu żeglarskiego. Ich laureatów ogłasza zwykle na Pomorskich Galach Żeglarskich. Nie inaczej było w tym roku.

Pomorska Gala Żeglarska odbyła się tym razem w Kościerzynie. W Sali im. Lubomira Szopińskiego w miejscowym Kinie Remus zebrało się ponad 100 osób: m.in. przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, władz żeglarskich, m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski i prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, reprezentanci klubów żeglarskich i pomorscy olimpijczycy w żeglarstwie.

Za Przyjaciela Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2021 uznani zostali: Piotr Maria Śliwicki, Zenon Ziaja, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Gdański Ośrodek Sportu i Thai Union Poland Sp. z o. o. (dawniej King Oscar).

Pomorskim Żeglarskim Wydarzeniem Roku 2021 zostały Gdynia Sailing Days.

Tytułem Pomorskiego Żeglarskiego Klubu Roku 2021 cieszyć się będą: KS AZS AWFiS Gdańsk, SKŻ Ergo Hestia Sopot oraz YKP Gdynia.

Pomorskim Żeglarskim Talentem Roku 2021 uhonorowani zostali: Alicja Saj (YK Stal Gdynia), Kalina Szostek (Gdański Klub Żeglarski) oraz Paulina Rutkowska (Yacht Klub Polski Gdynia). Wszyscy oni, poza zwyczajową statuetką, otrzymali, po 1 tysiąc zł, ufundowany przez Fundację Aktywnie i Zdrowo z Gdyni.

Pomorskim Edukatorem Żeglarstwa Roku 2021 zostali: Katarzyna Dłutowska oraz Akademia Żeglowania z Gdyni.

Nagroda Prezesa PoZŻ trafiła natomiast do pomorskich olimpijczyków z Tokio: zawodników – Pawła Kołodzińskiego, Łukasza Przybytka, Aleksandry Melzackiej, Kingi Łobody, Magdaleny Kwaśnej, Piotra Myszki i trenera Zdzisława Staniula.

Laureatem Kryształowego Żagla w kategorii Pomorski Żeglarski Trener Roku 2021 – nagroda im. Andrzeja Lutomskiego został Krzysztof Kocięda (UKŻ Opti CWM Gdynia, GKM Cedrus Cedry Wielkie).

Pomorska Żeglarka Roku 2021 – nagroda im. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz trafiła do Mai Dziarnowskiej (SKŻ Ergo Hestia Sopot).

Zaś Pomorski Żeglarz Roku 2021 – nagroda im. Zygfryda „Zygi” Perlickiego do załogi: Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (KS AZS AWFiS Gdańsk).

Pomorska Gala Żeglarska tradycyjnie i oficjalnie zakończyła pomorski sezon żeglarski 2021. Była tez okazją do uhonorowania zasłużonych dla pomorskiego żeglarstwa medalami i odznakami PoZŻ.

Galę poprowadził dziennikarz Radia Gdańsk Włodzimierz Machnikowski a umilił występem Zespół Folklorystyczny Kaszubskie Nuty z Nowego Klincza. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy ukazujące działalność PoZŻ w roku 2021 i w ciągu ostatnich 55 lat.

Organizatorami Pomorskiej Gali Żeglarskiej był Pomorski Związek Żeglarski, Gmina Kościerzyna i UKS Wodniacy Garczyn. Partnerem Zakład Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna. Patronat honorowy sprawował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Patronem medialnym był portal www.zeglarski.info.

Tekst: Tomasz Falba

Fot. Tadeusz Lademann

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej