Aktualności

Praca w komisji podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023 r.

Informujemy, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Informacje dotyczące utworzonych komitetów wyborczych oraz powołanych pełnomocników są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa 15.09.2023 r.

Zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. (zmieniona uchwałami: 79/2019, 20/2020, 50/2023) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Wzory dokumentów oraz podstawowe informacje dotyczące zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych i ich obwodów głosowania znajdują się na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego: https://slupsk.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/wzory-zgloszen-dla-kandydatow-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-rp

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej